CHAIRMAN

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad
Setiausaha Tetap
Kementerian Perhubungan


MEMBERS

Yang Mulia Awang Yusof bin Abd Rahman
Pengarah Urusan
Autoriti Monetari Brunei Darussalam

 

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad
Timbalan Setiausaha Tetap
Kementerian Pendidikan


 
Yang Mulia Awang Shamsul Baharin bin Abdul Rahman

Pengurus Kanan
Sumber Manusia
DST Communications Sdn Bhd